Anasayfa/

Corparate

İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanların mutlu, huzurlu çalışabileceği güvenilir bir iş ortamı sağlamak için çalışıyoruz.


İnsan Kaynakları politikamızın nihai amacı, çalışanlarımızı ortak bir amaç etrafında toplamak, onlara kendilerini gerçekleştirme imkanı veren; adil, gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve yeni fikirleri destekleyen bir çalışma ortamı sunmaktır.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde geleceğin teknoloji ihtiyaçlarını AR-GE ekiplerimiz ile karşılayarak insanlığa faydalı, çevreye duyarlı üretim ekosistemleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için kendimizi ve çalışanlarımızı sürekli gelişimin merkezinde görüyor, geçmişten öğrendiklerimizle, değişimi cesaretle kucaklayarak geleceği inşa etmeyi planlıyoruz.

Bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızı, vazgeçilmez bir parçamız olarak görüyoruz. Onların motivasyon ve tecrübelerini, aramıza yeni katılacak profesyonellerin geçmiş deneyimleri ile harmanlıyoruz. Oluşan sinerjiyle, holding ilke ve değerlerine bağlı, ortak hedeflere yönelmiş, kaynakları etkili ve verimli kullanan, takım çalışması ve ekip ruhuna inanan çalışan profilimizi geliştiriyoruz.

Kurum içinde etkili bir performans değerlendirme sistemi oluşturmayı, çalışanlarımızın ihtiyaç duyacakları eğitimleri sağlamayı, onları üstün başarı elde ettikleri, örnek tutum ve davranış sergiledikleri durumlarda ödüllendirmeyi, kariyer haritalarını birlikte çizerek gelişimlerine yardımcı olmayı insan kaynakları politikamızın önemli bir parçası olarak görüyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri

Önce İnsan

Çalışanlarımızı değer ve ilkelerimiz çerçevesinde ortak bir amaç etrafında toplayarak, kendilerini gerçekleştirme imkanı sağlamak,

Adil, gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve yeni fikirleri destekleyen, kendilerini değerli hissettirecek bir çalışma ortamı sunmak,

Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak ve nitelikli işgücünü İskefe Holding bünyesine kazandırmak,

Açık pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,

Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,

Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

Yenilikleri takip etmek ve şirketler bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini geliştirmeyi amaçlamak,

Değişime ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyon yapısını sürekli tutmak,

Sürekli öğrenen bir kurum alt yapısı sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,

Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,

Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişkilerini ve yetkinliklerini artırmak,

Üniversiteler, Meslek Yüksekokulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak,

Sosyal sorumluluk kavramı ve projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımda bulunmak ve teşvik etmek,

Doğaya saygılı ve doğa dostu çalışma anlayışını benimsemiş çalışan profilimizi daha da güçlendirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Önce Güvenlik

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirerek performansımızın sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz.

Tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken olası riskleri önceden analiz ediyor, bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar sergiliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü, yaşamımızın bir parçası olarak görüyoruz.

Alkoç Holding içindeki bilgi ve deneyim paylaşımı ile, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki standartlaşma ve mükemmelliği yakalamayı; çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız arasında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Holding şirketlerimiz arasında sinerji ve fark yaratma fırsatlarını değerlendiriyoruz.

İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlarımıza işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde eğitimler veriyoruz. Tüm şirketlerimizin kendi sektörlerinde ve küresel boyutta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştirerek, performanslarıyla öncü olmalarını hedefliyoruz.

Bizimle ilgili en güncel haberleri kaçırmamak için

E-POSTA ADRESİNİ KAYDET