top of page

Kurucunun Mesajı

İskefe , yaratılmış en değerli protein olan kolajenin hem insanlığın şifalanmasına ve beslenmesine hem de ayak sağlığının korunmasına fayda sağlayan işlenme biçiminin mimarı olarak önce Türkiye sonra dünya dericiliğini değiştirmektedir.

Öncelikle insanın tedavisine, beslenmesine katkıda bulunan, ayrıca nefes alabilir sağlıklı ayakkabılar için deriler sunan İskefe , hem gıda hem ayak giysisi alanındaki çalışma modelinin gücüyle global hammadde kaynaklarına hâkimdir ve maliyet-kalite dengesini en doğru şekilde yönetebilmektedir.

İskefe gıda sektöründe etiyle sütüyle ve bunların yan ürünü olan derisiyle her açıdan kullandığımız mübarek hayvanlara müteşekkirdir.

İskefe binlerce yıl tabiatın temiz bitkileri ve bitkisel yağları ile işlenegelmiş deriyi son yüzyılda itibarsızlaştıran, plastikleştiren ve zararlı kimyasallarla kirleten teknolojileri dışlayarak klasik deri koleksiyonunu 1957’den bu yana  yalnızca natürel formlarından geliştirmektedir.

Dünyanın dört bir yanından üç nesildir kuruluşumuza katkıda bulunan zanaatkâr ustalarına minnet duyarak bütün bu meşakkatli sürece emek veren zanaatkâr deri emekçisinin ruhudur İskefe.

Bilal Akoç

bottom of page